Integritets- och webbplatspolicy

Innehåll

Hotel Statt i Katrineholm värnar om din integritet och vill därför informera dig om hur vi samlar in och använder personlig information. Det är av största vikt att du känner dig trygg i att dina uppgifter är säkra hos oss, och att du blir informerad om hur vi samlar in och använder de uppgifter vi får av direkt av dig eller lämnas till oss på annat sätt. Denna integritetspolicy gäller för alla de personuppgifter som hanteras av Hotel Statt i Katrineholm AB.

Genom att delge oss känslig information så godkänner du att vi samlar in, hanterar och lagrar den informationen i enlighet med villkoren i denna policy.

Personuppgiftsansvarig

Hotel Statt i Katrineholm AB

Storgatan 20

64145 Katrineholm

Orgnr. 556572-9232

Tel: 0150-50440

Mail: event(snabela)hotelstatt.se


Du har rätt att begära att:

·       Få information om vilka personuppgifter om dig som hanteras av Hotel Statt i Katrineholm AB,

·       Få felaktiga personuppgifter rättade,

·       Få dina personuppgifter raderade,

·       Invända mot viss behandling av dina personuppgifter

·       Begära överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet),

·       När som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Hotel Statt kan du begära ut det skriftligt på ovanstående postadress. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Brevet sänds till den postadress som anges ovan i denna personuppgiftspolicy.

Insamling av personuppgifter

Hotel Statt i Katrineholm AB samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig som gäst eller den person/företag som gör en bokning hos oss.


De källor vi använder för insamling är genom:

·       hemsidorna hotelstatt.se, storadjulo.se, hotellgillet.se

·       våra kommunikationskanaler telefon, fax, e-mail, post och webb.

·       personlig kontakt

·       sociala medier och våra digitala kanaler (t.ex. Facebook, Instagram)

·       övervakningskameror

·       automatiska överföringar till våra bokningssystem via kopplingar

För insamling via Best Western samt O’Learys, vilka vi är medlemmar av, hänvisas till deras respektive huvudkontor.

Ändamålen med behandlingen

Hotel Statt i Katrineholm AB bedriver verksamhet riktad till företag, organisationer, föreningar och privatpersoner. Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna hantera er bokning på våra enheter Hotel Statt, Hotell Gillet, Konferenscenter Safiren, O’Learys Katrineholm eller Stora Djulö Herrgård. Vi behöver även kunna administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna vi erbjuder och öka nyttan och upplevelsen av våra tjänster. Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att Hotel Statt i Katrineholm AB ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.


Hanteringen av personuppgifter

Hotel Statt i Katrineholm AB kan komma att behandla kunder och leverantörers kontaktpersoners personuppgifter samt övriga intressenters uppgifter för ovan angivna ändamål. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, e-postadress, befattning, och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Personuppgifter som vi även kan komma att hantera, förutom ovanstående:

  • Kreditkortsnummer, annat betalningskontonummer, fakturaadress, samt annan betalnings-, och fakturainformation,
  • Dokumentation på din korrespondens med oss i det fall att du kontaktar oss,
  • Information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla speciella önskningar och förfrågningar
    (t.ex. hälsotillstånd som kräver särskilt rum eller matallergier),
  • Information samlad genom övervakningskameror och nyckelkort,
  • I begränsade fall, information som handlar om kundernas kreditvärdighet,
  • Ditt personnummer kan komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma

Hur vi delar och lagrar personuppgifter

Vi säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål.

Vi använder underleverantörer på t.ex. IT- och systemdrift, personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer hanterar dina personuppgifter för Hotel Statt i Katrineholms räkning och i egenskap av personuppgiftsbiträde enligt lag.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.

Hemsidorna och cookies

Cookies
Genom att inte stänga av cookies i webbläsaren och fortsätta använda webbplatsen samtycker besökare till vår användning av cookies. Hotel Statt i Katrineholm använder sig av cookies för att lagra information om besökarpreferenser, registrera användarspecifik information om vilka sidor som användaren har besökt, anpassar webbsidans innehåll baserat på besökarens webbläsare eller annan information som besökaren skickar via deras webbläsare.


Andra webbsidorPå våra hemsidor kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Hotel Statt i Katrineholm AB. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.


Ändringar av Integritetspolicyn

Hotel Statt i Katrineholm AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på våra hemsidor: hotelstatt.se/policy, hotellgillet.se/policy eller storadjulo.se/policy.

uppdaterad 2024-01-14